Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Posledná výzva na predbežnú registráciu Vašich chemických látok v nízkych hmotnostiach

Tretí a posledný termín registrácie pre existujúce chemické látky vyrábané alebo dovážané v EÚ/EHP od 1 do 100 ton ročne je 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification