Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Jedna nová látka bola pridaná do zoznamu kandidátov a niekoľko záznamov bolo aktualizovaných

Agentúra ECHA pridala látku PFHxS do zoznamu kandidátov. Zápisy pre bisfenol A a štyri ftaláty boli aktualizované tak, aby zahŕňali vlastnosti narúšajúce endokrinný systém pre ľudské zdravie. Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre autorizáciu teraz obsahuje 174 látok.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Užitočné adresy
Useful links
Položiek na stránku 
1   Link   European Chemicals Agency (ECHA) 6317
2   Link   e-ChemPortal 6005
3   Link   European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 4772
4   Link   European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 5122
5   Link   European Environment Agency (EEA) 4621
6   Link   European Medicines Agency (EMA) 4731
7   Link   European Food Safety Authority (EFSA) 4707
8   Link   European Fisheries Control Agency (CFCA) 4883
9   Link   European Commission - DG Enterprise 5224
10   Link   European Commission - DG Environment 5168
11   Link   Joint Research Centre (JRC) 4958
12   Link   Official Journal of the European Union, EUR-Lex 5007
13   Link   CEFIC 5193
14   Link   Hameln 4435
15   Link   PlasticPortal.eu 4930

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification