Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017 zavádza zmenu limitných hodnôt expozície na pracovisku (OEL) pre šesť chemických látok

Prijatím Smernice Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 

PageRank ikona zdarma

Užitočné adresy
Useful links
Položiek na stránku 
1   Link   European Chemicals Agency (ECHA) 5995
2   Link   e-ChemPortal 5650
3   Link   European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 4404
4   Link   European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 4790
5   Link   European Environment Agency (EEA) 4288
6   Link   European Medicines Agency (EMA) 4412
7   Link   European Food Safety Authority (EFSA) 4386
8   Link   European Fisheries Control Agency (CFCA) 4549
9   Link   European Commission - DG Enterprise 4901
10   Link   European Commission - DG Environment 4822
11   Link   Joint Research Centre (JRC) 4594
12   Link   Official Journal of the European Union, EUR-Lex 4694
13   Link   CEFIC 4846
14   Link   Hameln 4083
15   Link   PlasticPortal.eu 4534

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification