Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 

PageRank ikona zdarma

Užitočné adresy
Useful links
Položiek na stránku 
1   Link   European Chemicals Agency (ECHA) 7048
2   Link   e-ChemPortal 6800
3   Link   European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 5573
4   Link   European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 5854
5   Link   European Environment Agency (EEA) 5322
6   Link   European Medicines Agency (EMA) 5470
7   Link   European Food Safety Authority (EFSA) 5436
8   Link   European Fisheries Control Agency (CFCA) 5628
9   Link   European Commission - DG Enterprise 5959
10   Link   European Commission - DG Environment 5952
11   Link   Joint Research Centre (JRC) 5789
12   Link   Official Journal of the European Union, EUR-Lex 5754
13   Link   CEFIC 6009
14   Link   Hameln 5284
15   Link   PlasticPortal.eu 5787

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification