Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...


Risk Management Option analysis (RMOa) REGISTRATION 24.5.2017

Praha May 24, 2017
Please fill out the registration form online or send the registration by fax or e-mail to: Marta Zabloudilová
Company name/ Název společnosti/ Organizacja / Názov spoločnosti :
Reg. No / IČ:

VAT ID / DIČ:

Surname* / Příjmení / Nazwisko / Priezvisko :
First name* / Jméno / Imiona / Meno :
Title / Tytuł / Titul :
Address for correspondence* (Street, number) / Adres / Adresa :

City/village * / Město / Miasto / Mesto :

ZIP CODE*/ PSČ (### ##):

e-mail address* / E-mail :
Phone* / Tel. Kom. :

Risk Management Option analysis (RMOa) REGISTRATION 24.5.2017 / Registrace pro Risk Management Option analysis (RMOa) školení 24.5.2017
Registration fee only Risk Management Option analysis (RMOa) training / Poplatek / Opłata / Poplatok
150,- Eur without VAT (182,-€ with VAT)
I will attend
Registration fee 2 days Reach Conference Attendees only / Poplatek / Opłata/ Poplatok
00,- Eur without VAT (00 ,-€ with VAT); VS 24052017
I will attend


Registration fees - includes refreshments and lunch, lectures, workshop proceedings, participation. / Registrační poplatek zahrnuje účast na konferenci pro 1 osobu, dokumentace, oběd a občerstvení / Opłata rejestracyjna obejmuje uczestnictwo w konferencji dla jednej osoby, z pełną dokumentacją, lunch i napoje. / Registračný poplatok zahŕňa účasť na konferencii pre jednu osobu, plnú dokumentáciu, obed a občerstvenie.
The fee for bank transfer shall be borne by the payer.

Payment by bank transfer
Raiffeisen BANK, Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4
IBAN.: CZ3955000000007356011001


You are welcome to register more than one participant per organization: Discount—up to 25%, please contact us / Zapraszamy do zarejestrowania więcej niż jednego uczestnika na organizację: Rabat-do 25%, skontaktuj się z nami / Pri registrácii viac ako jedného účastníka z organizácie využite zľavu až 25%, prosíme kontaktujte nás :


Registrator:
Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Traťová 1, 619 00 Brno—Horní Heršpice,
Czech republic


Tel./Fax: (+420)513 035 888
E-mail: conference(at)ekotox.eu
www.reachconference.eu

Enter the security code to verify / Wpisz kod zabezpieczający / Zadajte verifikačný kód :   

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification