Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2015:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA stabilizovala usmernenie dva roky pred REACH hraničným termínom 2018

ECHA/NA/16/08 - ECHA sa zdrží ďalších aktualizácií dokumentov usmernenia REACH, ktoré majú dopad na registráciu po 31. máji 2016.

Čítať celý článok...

Registrační formulář
Kurz"REACH Manager CZ"

21.-22.3.2016
Meno / Mená*:
Organizace*:
Adresa*:

IČO:

IČO DPH:

Telefon:

Mobilní telefon:

Fax:

e-mail:

Banka:

Číslo účtu:

Registrační poplatok:
bez DPH: 9000,- Kč

DPH: 1890,- Kč

Celkem: 10890,- Kč
Bankové spojení:
Raiffeisenbank a.s., Vídeňská 281/77,
Brno,
BIC/SWIFT Code: RZBCCZPP
IBAN: CZ39 5500 0000 0073 5601 1001
Variabilný symbol: 2122032016
Registrácia:
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

IČO: 293 769 80
IČ DPH: CZ29376980
IČ DPH: 29376980
Tel./Fax: (+420)513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
www.ekotox.cz

Overovací kód:   

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification