Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Spotrebiteľské právo na informácie

Využite svoje právo na informácie

Právom každého spotrebiteľa je pýtať sa na obsah nebezpečných chemických látok vo výrobkoch, ktoré si kupuje. Európska chemická agentúra eviduje takéto chemikálie (tzv. látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy – SVHC) a informácie o nich v zozname kandidátkych látok (Kandidátsky zoznam). Zákon ukladá dodávateľovi povinnosť takéto informácie na vyžiadanie spotrebiteľom poskytnúť bezplatne do 45 dní.

Právo na informácie má spotrebiteľ špeciálne pri výrobkoch vymedzených v nariadení REACH. Ide napríklad o: nábytok, obuv, textil, športové vybavenie, hračky alebo elektronické zariadenia. Toto právo neplatí pre zmesi, ako napríklad kozmetika, liečivá, farby, čistiace prostriedky alebo potraviny.

Ako požiadať o informácie
Aké informácie by mal spotrebiteľ dostať
Ako postupovať, ak nepríde žiadna odpoveď

Pozrite si krátke video agentúry ECHA na túto tému: https://www.youtube.com/watch?v=7_fZN3K1ZM0

Viac na túto tému nájdete v článku: https://ekotoxcenters.eu/spotrebitel-2/


 


 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification