Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Jedna nová látka bola pridaná do zoznamu kandidátov a niekoľko záznamov bolo aktualizovaných

Agentúra ECHA pridala látku PFHxS do zoznamu kandidátov. Zápisy pre bisfenol A a štyri ftaláty boli aktualizované tak, aby zahŕňali vlastnosti narúšajúce endokrinný systém pre ľudské zdravie. Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre autorizáciu teraz obsahuje 174 látok.

Čítať celý článok...
Autorizačný zoznam

Látky aktuálne zaradené do autorizačného zoznamu:

http://echa.europa.eu/sk/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation- for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list

Názov látky Číslo CAS Číslo EC Dátum ukončenia Posledný dátum aplikácie
1,2-Dichloroethane (EDC) 203-458-1 107-06-2 22.11.2017 22.05.2016
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) 202-918-9 101-14-4 22.11.2017 22.05.2016
2,4 – Dinitrotoluene (2,4-DNT) 204-450-0 121-14-2 21.08.2015 21.02.2014
4,4’- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 21.08.2014 21.02.2013
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) 201-329-4 81-15-2 21.08.2014 21.02.2013
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers. Group containing: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid 231-801-5/
236-881-5
13530-68-2/
7738-94-5
21.09.2017 21.03.2016
Ammonium dichromate 232-143-1 7789-09-5 21.09.2017 21.03.2016
Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 22.08.2017 22.02.2016
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 21.02.2015 21.08.2013
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 21.02.2015 21.08.2013
Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme) 203-924-4 111-96-6 22.08.2017 22.02.2016
Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 21.09.2017 21.03.2016
Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 21.05.2015 21.11.2013
Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 21.05.2015 21.11.2013
Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 21.02.2015 21.08.2013
Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 22.01.2019 22.07.2017
Diisobutyl phthalate (DIBP) 201-553-2 84-69-5 21.02.2015 21.08.2013
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) 500-036-1 25214-70-4 22.08.2017 22.02.2016
Hexabromocyclododecane (HBCDD), alpha-hexabromocyclododecane, beta-hexabromocyclododecane, gamma-hexabromocyclododecane 221-695-9/
247-148-4
134237-50-6/
134237-51-7/
134237-52-8/
25637-99-4/
3194-55-6
21.08.2015 21.02.2014
Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 21.05.2015 21.11.2013
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) 235-759-9 12656-85-8 21.05.2015 21.11.2013
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) 215-693-7 1344-37-2 21.05.2015 21.11.2013
Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5 22.01.2019 22.07.2017
Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 21.09.2017 21.03.2016
Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 21.09.2017 21.03.2016
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 22.01.2019 22.07.2017
Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3 21.09.2017 21.03.2016
Sodium dichromate 234-190-3 10588-01-9/
7789-12-0
21.09.2017 21.03.2016
Strontium chromate 232-142-6 7789-06-2 22.01.2019 22.07.2017
Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 21.04.2016 21.10.2014
Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) 204-118-5 115-96-8 21.08.2015 21.02.2014
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification