Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Obchodná dohoda CETA

Od štvrtku 21. septembra 2017 je v predbežnej platnosti komplexná hospodárska a obchodná dohoda (Comprehensive Economic and Trade Agreement) - CETA medzi EÚ a Kanadou.

Vďaka CETA vznikajú nové možnosti pre spoločnosti každej veľkosti exportovať svoje produkty do Kanady. Podnikom v EÚ vďaka odbúraniu ciel ušetrí 590 miliónov EUR ročne, ktoré doteraz platili za vyvezený tovar do Kanady. Od 21. septembra CETA ruší clá pre 98% výrobkov dovážaných z EÚ do Kanady. Umožňuje dokonca unikátnu príležitosť predkladať ponuky na projekty verejného obstarávania na federálnej, provinčnej, obecnej úrovni.

Slovensko bude mať prospech z odstránenia colných poplatkov skoro na celý svoj súčasný vývoz, hlavne pre:
- motorové vozidlá a súčiastky
- strojné a elektrické zariadenia
- nábytok
- gumu a výrobky z gumy
- služby ako cestovný ruch a telekomunikácie
- a veľa iných

Dohoda je obzvlášť výhodná pre menšie spoločnosti, ktoré si kôli nákladom na byrokraciu doteraz nemohli dovoliť vývoz do Kanady. Zabezpečí ľahší prístup na kanadský trh dôležitým európskym produktom, lepšiu právnu istotu v hospodárstve služieb a umožňuje vzájomné uznávanie profesných kvalifikácií.

Výhody v skratke pre slovenské firmy:

  • ruší clá pre slovenských importérov a exportérov
  • otvára veľký kanadský trh so službami slovenským podnikom
  • umožňuje slovenským firmám prístup k verejným zákazkám v Kanade
  • udáva legálnu ochranu výsledkov slovenského výskumu a tvorivosti
  • uľahčuje slovenským odborníkom získať prácu v Kanade
  • vytvára a podporuje prostredie pre výraznejšie finančné investície medzi krajinami
  • zjednodušením podmienok umožňuje viac vyvážať do Kanady
  • odbúranie obmedzení týkajúcich sa občianstva a podmienok pobytu odborných pracovníkov

CETA zvýhodňuje vývoz do Kanady oproti vývozu do USA, ktoré stále uplatňuje clá a tarify. Rovnako kanadské produkty a služby sú teraz výhodnejšie voči americkým, pretože sa dovážajú na Slovensko bez cla.

V súčasnosti si podniky testujú vzniknutú situáciu a snažia sa získať relevantné informácie. Teraz je možné zachytiť stúpajúci trend a začať s exportom na nový veľký trh. Kontaktujte nás na +421 (2) 4594 3712, alebo mailom na ekotox(at)ekotox.sk a zistite viac.

Viac informácii sa môžete dočítať na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_sk.htm

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification