Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Zjednodušený export do Kanady v spolupráci s HDTS Chemicals Inc.

Ekotoxikologické centrá poskytujú konzultačné služby, komplexné služby a poradenstvo pri vývoze chemických látok a zmesí do Kanady. Ponúkame naše skúsenosti s uvedením nových produktov na kanadský trh spolu s kontaktami na dôležité inštitúcie zodpovedné za kontrolu a prevádzku kanadského trhu s chemickými látkami a zmesami.

Dňom 21.9.2017 nadobúda účinnosť obchodná dohoda CETA medzi Európskou Úniou a Kanadou. Dohoda nie je ešte úplne uplatňovaná, keďže bude prebiehať dodatočná ratifikácia členskými štátmi a niekde aj regionálnymi parlamentami.

V každom prípade dochádza k odstráneniu 98% ciel vo vzájomnom obchode.


Ekotoxikologické centrum Vám ponúka podporu pri plnení legislatívnych požiadaviek pri vstupe na kanadský trh (napríklad notifikácia látok, plnenie oznamovacích povinností, uvedenie kozmetických a ďalších výrobkov...) v spolupráci s našimi partnermi.

Kanadský zástupca pre import chemických látok a zmesí


Pri dovoze do Kanady vyžadujú zahraničné subjekty kanadského zástupcu, aby konal ako registrujúci nerezident. HDTS Chemicals Inc. je kanadský zástupca pre import od roku 2001, ktorý vám pomôže pri dovoze pre kanadský trh. V rámci spolupráce vám vieme pomôcť s predajom a marketingom v Kanade v kontexte kanadského zákona o ochrane životného prostredia (CEPA) a konkrétne NSNR (New Substances Notification Regulations). V rýchlom čase Vám sprostredkujeme služby oznamovania NSN pre nové látky, ktoré sa dovážajú do Kanady. Dôvernosť vašich transakcií je chránená dohodami o mlčanlivosti.

Ako kanadský zástupca pre import funguje


Keď spoločnosť Environment Canada obdrží balík NSN od spoločnosti alebo jednotlivca, ktorý navrhuje dovážať alebo vyrábať novú látku, uskutoční sa spoločný proces posudzovania so spoločnosťou Health Canada s cieľom zistiť, či existuje potenciál nežiaducich účinkov látky na životné prostredie a ľudské zdravie. Aby bolo možné toto posúdenie uľahčiť, balík NSN musí obsahovať všetky požadované administratívne a technické údaje a musí byť poskytnutý programu NS, Divízie nových látok v prostredí Kanady pred výrobou alebo dovozom látky.

Nová spolupráca so spoločnosťou HDTS Chemicals Inc. umožňuje zahraničným výrobcom chemických látok rozvíjať stratégie na import chemických látok a polymérov, ktoré nie sú DSL, do Kanady tým, že konajú ako kanadský agent a /alebo zástupca pre import. Všetci zahraniční oznamovatelia musia používať službu kanadského agenta alebo si založiť účet v kanadskej Agentúre pre výnosy (Canada’s revenue agency).

Poskytované služby:

  • Identifikácia požiadaviek pre export
  • Oznámenia o novej látke (NSN)
  • Kanadský agent pre NSN
  • Importér záznamu pre NSN
  • Vytváranie a revízia kanadských KBÚ
  • Dodávateľský partner CACD

Kontaktujte nás pre detailnejšie informácie o tom, ako Vám vieme pomôcť pri prechode na kanadský trh a získajte tak náskok pred konkurenciou.

Button chcem vedieť viacNávštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Obchodná dohoda CETA
Export do USA

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification