Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Jedna nová látka bola pridaná do zoznamu kandidátov a niekoľko záznamov bolo aktualizovaných

Agentúra ECHA pridala látku PFHxS do zoznamu kandidátov. Zápisy pre bisfenol A a štyri ftaláty boli aktualizované tak, aby zahŕňali vlastnosti narúšajúce endokrinný systém pre ľudské zdravie. Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre autorizáciu teraz obsahuje 174 látok.

Čítať celý článok...
Zjednodušený export do Kanady v spolupráci s HDTS Chemicals Inc.

Ekotoxikologické centrá v spolupráci s expertmi kanadskej spoločnosti HDTS Chemicals Inc. poskytujú konzultačné služby, komplexné služby a poradenstvo pri vývoze chemických látok a zmesí do Kanady. Ponúkame naše skúsenosti s uvedením nových produktov na kanadský trh spolu s kontaktami na dôležité inštitúcie zodpovedné za kontrolu a prevádzku kanadského trhu s chemickými látkami a zmesami.

Kanadský zástupca pre import chemických látok a zmesí

Pri dovoze do Kanady vyžadujú zahraničné subjekty kanadského zástupcu, aby konal ako registrujúci nerezident. HDTS Chemicals Inc. je kanadský zástupca pre import od roku 2001, ktorý vám pomôže pri dovoze pre kanadský trh. V rámci spolupráce vám vieme pomôcť s predajom a marketingom v Kanade v kontexte kanadského zákona o ochrane životného prostredia (CEPA) a konkrétne NSNR (New Substances Notification Regulations). V rýchlom čase Vám sprostredkujeme služby oznamovania NSN pre nové látky, ktoré sa dovážajú do Kanady. Dôvernosť vašich transakcií je chránená dohodami o mlčanlivosti.

Ako kanadský zástupca pre import funguje

Keď spoločnosť Environment Canada obdrží balík NSN od spoločnosti alebo jednotlivca, ktorý navrhuje dovážať alebo vyrábať novú látku, uskutoční sa spoločný proces posudzovania so spoločnosťou Health Canada s cieľom zistiť, či existuje potenciál nežiaducich účinkov látky na životné prostredie a ľudské zdravie. Aby bolo možné toto posúdenie uľahčiť, balík NSN musí obsahovať všetky požadované administratívne a technické údaje a musí byť poskytnutý programu NS, Divízie nových látok v prostredí Kanady pred výrobou alebo dovozom látky.

Nová spolupráca umožňuje zahraničným výrobcom chemických látok rozvíjať stratégie na import chemických látok a polymérov, ktoré nie sú DSL, do Kanady tým, že konajú ako kanadský agent a /alebo zástupca pre import. Všetci zahraniční oznamovatelia musia používať službu kanadského agenta alebo si založiť účet v kanadskej agentúre pre výnosy(Canada’s revenue agency).

Poskytované služby:

  • Oznámenia o novej látke (NSN)
  • Kanadský agent pre NSN
  • Importér záznamu pre NSN
  • Vytváranie a revízia kanadských KBÚ
  • Dodávateľský partner CACD

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification