Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
 • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Zásady ochrany osobných údajov

Táto stránka by Vám mala pomôcť objasniť, ktoré údaje zbierame, čo s nimi robíme a ako môžete uplatniť svoje práva týkajúce sa Vašich osobných údajov.

Ochranu súkromia a Vašich osobných údajov považujeme za veľmi dôležitú. S Vašimi osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou, hlavne nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).

Aké údaje zbierame?

Zbierame iba údaje, pri ktorých k tomu máme nejaký dôvod alebo Váš súhlas. Tieto údaje môžu byť:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail, telefónne číslo
 • IČO, DIČ, adresa
 • Cookies, IP adresa.

Tieto údaje uchovávame po dobu 3 rokov pokiaľ nám dlhšiu dobu neukladajú právne predpisy. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nám pomáhajú títo spracovatelia:

 • Spoločnosť Google - https://policies.google.com/privacy/update (pretože máme na webe kódy pre AdWords meranie konverzií a Analytics pre sledovanie štatistík návštevnosti)
 • Spoločnosť Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/update (pretože sa na našich stránkach nachádzajú prepojenia na sociálnu sieť, napr. pri ikone a tlačítku „páči sa mi“)
 • Poskytovateľ služby Hotjar - https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment (pretože ponúka možnosť komunikácie prostredníctvom vyskakovacieho okna a poskytuje prehľad o Vašej činnosti na našich stránkach, aby sme mohli stránky prispôsobovať záujmom užívateľov našich stránok)
 • Spoločnosť Solitea Slovensko - https://www.idoklad.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/ (pokiaľ Vám vystavíme faktúru, budú Vaše údaje uložené u tohto spracovávateľa služby iDoklad)
 • Spoločnosť Crystal Web Limited - https://www.crystalmails.com/ochrana-osobnich-udaju/ (služby spoločnosti využívame na rozosielanie informácií o chemickej legislatíve a akciových ponukách)

Kedy údaje zbierame?

Údaje zbierame iba vtedy, keď k tomu máme niektorý z oprávnených dôvodov. Takže pokiaľ:

 • ste k tomu udelili dobrovoľný súhlas,
 • je spracovanie nevyhnutné pre plnenie našich povinností, ktoré vyplývajú z uzatvorenia zmlúv; môže sa týkať zasielania správ, notifikácií a potvrdení, ktoré sú spojené s vykonaním dohodnutej služby,
 • je spracovanie nevyhnutné pre splnenie našich povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy,
 • je spracovanie nevyhnutné k zaisteniu ochrany našich práv a právom chránených záujmov,
 • spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy a základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujúcich ochranu osobných údajov.

Používame cookies?

Ako väčšina stránok na internete, aj my využívame tzv. cookies. Viac informácií nájdete na samostatnej stránke.

Tým, že používate náš web, dávate najavo súhlas s pravidlami používania tejto stránky. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosíme, nepoužívajte náš web.

Kde môžete uplatniť námietky so spracovaním osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, resp. doplnenie, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť údajov, právo vzniesť námietky, právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či obdobnými účinkami, zahrňujúce aj profilovanie môžete uplatniť cez email na ekotox(at)ekotox.sk.

Tieto pravidlá boli naposledy upravené 24.5.2018

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.
Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

IČO: 31 437 443
DIČ: 2020362949
IČ DPH: SK 2020362949

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification