Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2017 sa môžu zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2017:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Chemické výrobky so starými etiketami z políc do 1. júna 2017

Od 1. júna 2017 musia byť všetky chemické výrobky uvedené na trh označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP).

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 
O spoločnosti Partneri
Partneri

 KTR (Korea Testing & Research Institute),   je  nezisková organizácia v rámci Ministerstva hospodárstva v Južnej Kórei (Ministry of Knowledge of Economy in Korea)

 

 GEOtest Brno, a.s.Akciová spoločnosť GEOtest Brno už štyridsať rokov úspešne pôsobí v oblasti ochrany životného prostredia, sanácii,   hydrogeológie, inžinerskej geológie a geotechniky.

 

hameln

  Spoločnosť hameln rds, a.s., ako súčasť nemeckého farmaceutického koncernu hameln group gmbh, ponúka svojim zákazníkom reťazec služieb v oblasti biotechnológie, biomedicínskeho inžinierstva, vývoja a výroby liekov, skúmania účinnosti a bezpečnosti liekov.

 

  Firma Ing. Peter Šturcel - GEOKART bola založená v r. 1996 a odvtedy ponúka kvalitné, spoľahlivé a hlavne flexibilné služby  v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Súčasne ponúkame aj poradenské a konzultačné služby  vykonávané autorizovanými geodetmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification