Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Odvolacia komisia - predmet správy: Rozhodnutie odvolacej komisie skuma poziadavky pre identitu latky pre UVCB latku

 

Helsinky , 09.04.2014 - V prípade A-001-2013 navrhovateľ požiadal o zrušenie rozhodnutia ECHA , ktoré vyžaduje predloženie ďalších informácií o identite látky.

 

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Privítali by ste dostupnosť zvýhodnených úverov pre plnenie povinností vyplývajúcich z chemickej legislatívy?
 
Legislatíva mimo EÚ Čína, Južná Kórea - registrácia a import chemických látok a prípravkov
ECHA spustí verejnú konzultáciu

16/03/2012 - Agentúra ECHA spustí šesťmesačnú verejnú konzultáciu o navrhovanom obmedzení chrómu VI vo výrobkoch z kože

Dánske orgány predložili správu, v ktorej navrhujú obmedzenie uvedenia na trh výrobkov z kože obsahujúcich šesťmocný chróm v koncentráciach nad určitý limit, ktoré prichádzajú do priameho a dlhotrvajúceho alebo opakovaného kontaktu s pokožkou. Šesťmocný chróm je známy tým, že spôsobuje vážne alergické prejavy pri kontakte s ľudskou kožou a je schopný vyvolať dermatitídu už pri veľmi nízkych koncentráciach. Najmä posúdenie rizika ukazuje, ze chróm VI prítomný v topánkach a iných kožených výrobkoch može spôsobiť kontaktné alergie.

Viac na stránke ECHA >>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification