Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2015:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Verejná konzultácia o návrhu harmonizovanej klasifikácii a označovania pre glyfozát

ECHA/NI/16/25 - Začala 45 dňová verejná konzultácia na základe návrhu harmonizovanej klasifikácie a označovaní pre glyfozát.

Čítať celý článok...
Školenia a semináre na rok 2016
manazment

1. Manažment chemických látok – riadenie procesov chemickej
a súvisiacej legislatívy v podniku (SK)

Bratislava
Kurz, 1 deň
Program

8.3.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
clp

2. CLP klasifikácia zmesí a KBÚ (SK)

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

16.3.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach

3. REACH manager kurz (CZ)

Brno
Kurz, 2 dny
Program

21.-22.3.2016

9000.- CZK
10890.- CZK s DPH

Registrácia
poziadavky

4. Požiadavky na špecifické informácie pre výrobky vo vzťahu
k legislatíve REACH

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

6.4.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach-sk

5. REACH manažer kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

12-13.4.2016

330,00.- €
396,00.- € s DPH

Registrácia
biocidy

6. Nové a prechodné požiadavky pre biocídne produkty (SK)

/Registrácia pre tento seminár bude pridaná čoskoro./

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

27.4.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reachconf

7. REACH Conference 2016 / MeClas

Praha
Konferencia, 2 dni (+ Meclas školenie 1 deň)
Program

16.-17.5.2016
/ 18.5.2016

290,00.- €
350,90.- € s DPH

Registrácia
reach

8. CLP klasifikace směsí - praktická cvičení (CZ)

/Program a registrácia k tomuto semináru budú pridané čoskoro./

Brno
Praktické cvičenia, 1 deň
Program

21.-22.3.2016

2500.- CZK

Registrácia
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification