Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2015:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Verejná konzultácia o návrhu harmonizovanej klasifikácii a označovania pre glyfozát

ECHA/NI/16/25 - Začala 45 dňová verejná konzultácia na základe návrhu harmonizovanej klasifikácie a označovaní pre glyfozát.

Čítať celý článok...
Školenia a semináre na rok 2016 - druhý polrok
poziadavky

1. Karty bezpečnostných údajov - základy CLP klasifikácie

Bratislava
Seminár, 1 deň
Program

6.9.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach-sk

2. Rozšírené karty bezpečnostných údajov -eKBÚ (SK)

Bratislava
Konzlutačno-informačný seminár, 1 deň
Program

8.9.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
biocidy

3. CLP klasifikácia zmesí - praktické cvičenia (SK)

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

21.9.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reachconf

4. REACH manažér kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

26.-27.9.2016

330,00.- €
396,00.- € s DPH

Registrácia
qsar

5. Nové a prechodné požiadavky pre biocídne produkty (SK)

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

4.10.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach

6. Manažment chemických látok

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

6.10.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reach

7. Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

Bratislava
Konzultačno-informačný seminár, 1 deň
Program

11.10.2016

99,00.- €
118,80.- € s DPH

Registrácia
reachconf

8. REACH manažér kurz (SK)

Bratislava
Kurz, 2 dni
Program

24.-25.10.2016

330,00.- €
396,00.- € s DPH

Registrácia
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification