Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Odvolacia komisia - predmet správy: Rozhodnutie odvolacej komisie skuma poziadavky pre identitu latky pre UVCB latku

 

Helsinky , 09.04.2014 - V prípade A-001-2013 navrhovateľ požiadal o zrušenie rozhodnutia ECHA , ktoré vyžaduje predloženie ďalších informácií o identite látky.

 

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Privítali by ste dostupnosť zvýhodnených úverov pre plnenie povinností vyplývajúcich z chemickej legislatívy?
 
Reach info

12.05.2008, REACH info 06

Registrácia látok dovážaných z krajín mimo EÚ

Súvisiace súbory: REACH info 06

28.05.2008, REACH info 05

Predregistrácia chemických látok

Súvisiace súbory: REACH info 05 

Staršie vydania REACH info môžete nájsť archíve.

 


ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification