Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Chemický manažment - Riadenie rizík pri výrobe

Nové stránky

 

 

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť manažmentu chemických látok, zmesí a výrobkov vo Vašom podniku (legislatívu REACH, CLP,...) s cieľom minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Pre efektívne fungovanie chemického manažmentu v podniku je potrebné mať zabezpečené:
1.    Manažment rizík v podniku
2.    KBÚ SKRÍNING  - ANALÝZU STAVU  KBU
3.    REACH + CLP SKRÍNING - IDENTIFIKÁCIA POVINNOSTÍ podniku vo vzťahu k REACH a CLP legislatíve
4.    IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK e-KBU NA PRACOVISKU - ŠKÁLOVANIE ES
5.    AKTÍVNU KOMUNIKÁCIU V RÁMCI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA
6.    OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI – PREVÁDZKOVÝ PORIADOK A POSUDOK O RIZIKU
7.    OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIACieľová skupina: výrobcovia, dodávatelia a následný užívatelia bez obmedzenia množstva používaných chemických látok, zmesí a výrobkov.

Bezpečné používanie chemických látok a zmesí by malo byť najvyššou prioritou pre každú spoločnosť.

Je dôležité, aby informácie o podmienkach použitia chemických látok, zmesí a výrobkov  boli oznamované v rámci dodávateľského reťazca s konečným cieľom minimalizovať riziká na pracovisku a tým zabezpečiť ochranu zamestnancov.


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Nariadenie REACH
Registrácia látok a zmesí podľa REACH
Karta bezpečnostných údajov
Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification