Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajov31. máj 2018 je konečný termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 až 100 ton ročne. Zostávajúci čas pre registráciu látok:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Aktuálne informácie ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

ECHA/NR/18/34
(neautorizovaný slovenský preklad)

Helsinki 31. mája 2018 - DCG - platforma agentúry ECHA, Európskej komisie a priemyselných združení - vydala odporúčanie, ktoré vyzýva registrujúcich zavedených látok, aby pokračovali vo svojich súčasných dohodách o spolupráci od 1. júna, aby zabezpečili súlad s dodatočným termínom právne záväzky.

Tieto povinnosti zahŕňajú:

  • aktualizácia spoločnej časti registrácie, ktorá odráža najnovšie informácie o nebezpečenstvách, použitiach a opatreniach na riadenie rizík;
  • koordinácia spoločných reakcií na regulačné požiadavky, napríklad na základe rozhodnutia o hodnotení dokumentácie alebo látky; a
  • riadenie údajov a zdieľanie nákladov s novými registrujúcimi, ktorí sa pripojili k registrácii.

V odporúčaní sa uvádza, že registrujúci sa môžu dohodnúť na forme spolupráce, ale že by mali mať uzavretú zmluvu na riadenie zvolenej platformy. Táto zmluva by mala zabezpečiť, aby iba informácie nevyhnutné na dokončenie regulačnej úlohy, boli zdieľané, a že administratívne náklady na riadenie platformy budú spravodlivo rozdelené.


Ďalšie informácie
https://echa.europa.eu/-/call-for-companies-to-continue-their-cooperation-after-the-deadline

Ďalšie aktuality

Zasielanie informáciiZasielanie informácií

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification