Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
SK

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas pre zmesi uvedené na trh pred 1.6.2015:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA konzultuje 11 látok, ktoré majú byť navrhnuté pre autorizáciu

ECHA vyzýva na zaslanie pripomienok k návrhu na zahrnutie 11 nových látok do autorizačného zoznamu. Príspevky sú prijímané do 18. februára 2016.

Čítať celý článok...
Považujete REACH legislatívu za úspech EÚ?
 

Anketa_CLP

Ste pripravení na uplatňovanie nariadenia CLP od 1.6.2015?
 

PageRank ikona zdarma

Click on the slide!

Tlačiarne etikiet

Farebné tlačiarne etikiet EPSON

Kvalita, rýchlosť, výhodná cena, úspora nákladov

More...
Click on the slide!

REACH Konferencia 2016

REACH Konferencia 2016

REACH Konferencia sa uskutoční 16-17 mája 2016 v Prahe, Česká republika

More...
Click on the slide!

Chemdox

CHEMDOX - nový moderný software pre klasifikáciu a dokumentáciu

More...
Click on the slide!

REACH Delivery service

The REACH Delivery service

Zásielková služba REACH je používaná výrobcami, dovozcami, distribútormi a následnými užívateľmi po celom svete. Máte záujem byť súčasťou?

More...
Click on the slide!

Požiadavky nariadení REACH a CLP

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odbornú pomoc pri plnení neustále sa meniacich požiadaviek legislatívy

More...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
safearticles skolenia2015sk posterrc

REACH a CLP služby

Komplexné zabezpečenie služieb súvisiacich s plnením požiadaviek nariadení REACH a CLP  v podniku – registrácia/predregistrácia/notifikácia látok, testy, vypracovanie dokumentácie (CSA/CSR, ES, KBÚ), komunikácia v dodávateľskom reťazci....
| viac info >>

Kozmetické výrobky

Ponúkame Vám vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na registráciu kozmetického výrobku pre uvedenie na trh.V rámci kooperácie s certifikovanými laboratóriami Vám ponúkame aj naše laboratórne služby v prípade potreby testovania účinnej látky obsiahnutej v kozmetickýcg výrobkoch.
| viac info >>

 

Karty bezpečnost. údajov

Správa KBÚ v podniku – komplexná služba, vypracovanie a revízie kariet bezpečnostných údajov v zmysle REACH a CLP, expozičný scénar, vypracovanie kariet bezpečnostných údajov a expozičných scenárov z cudzojazyčných podkladov...
| viac info >>

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Školenia a kurzy
skoleniesk

Ekotoxikologické centrum organizuje odborné školenia pre oblasť ochrany zdravia pri práci, pre oblasť práce s jedmi, environmentálnych a chemických rizík, pre aktuálne požiadavky chemickej legislatívy... Firemné školenia - školenie zamestnancov priamo vo Vašej firme. Odborné kurzy v spolupráci s odborníkmi  z renomovaných európskych inštitúcií.
| viac info >>

 

 
Hodnotenie rizík
risk

Vypracovanie hodnotenia rizík pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a definovanie následných nápravných opatrení v súlade s nariadením REACH.(povinnosti priemysel. podnikov, splnenie legislatívných povinností, poradenské služby, outsourcing)
| viac info >>

 
Ochrana zdravia pri práci
ochranazdravia

Pri činnostiach súvisiacich s chemickými faktormi je zamestnávateľ povinný posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov a ak ide o novú činnosť, práca sa môže začať až po posúdení rizika; zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a tým predchádzať rizikám ohrozenia života, zdravia, majetku a životného prostredia; vytvárať priaznivé pracovné podmienky s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou.
| viac info >>

 
Prevádzkový poriadok
safety

Zabezpečenie povinností zamestnávateľa:

  • Zisťovať nebezpečné chemické faktory na pracovisku     
  • Posudzovať riziko týchto faktoroch
  • Vypracovať posudok o riziku
  • Vylúčiť riziko z nebezpečného chemického faktora
  • Zabezpečiť meranie chemických faktorov.        viac info >>

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification